Психологія і Психіатрія

Довільна увага

Довільна увага - це один з видів уваги людини, що виявляється вільної спрямованістю при використанні вольових зусиль, що направляють його на необхідну, обов'язкову діяльність або об'єкт, його окремі якості чи прояви, які не викликають природного інтересу. Довільна увага людини завжди йде як протиставлення мимовільного і вважається вищою формою розвитку психічних функцій, заснованих на виконанні свідомої діяльності. Воно завжди визначається не інтересом, а свідомо поставленим завданням, при якій направляється на зазначені заздалегідь предмети або їх характеристики. Саме така свідома і випереджальна безпосередню дієву активність, постановка задачі і обмеження сприйняття відрізняє довільне увагу від інших видів.

Довільна увага є психічною функцією, що дозволяє слухати не дуже цікаві доповіді; вести автомобіль, не відволікаючись; розглядати певні об'єкти в чітко окресленої послідовності, а не хаотичному порядку і багато інших операцій. На побутовому рівні воно може проявлятися коли, читаючи записку або книгу, сенс надається змістом, а шрифт або почерк зазвичай вислизають від оцінки і взагалі сприйняття. Якщо ж навмисно ставиться завдання оцінки каліграфії, шрифту, розміри букв або оцінки правильності написання (при навчанні або у видавничій справі), але завдяки довільної уваги будуть оцінені додаткові параметри, виділені заздалегідь.

Утримується довільне увагу на практично однаковому рівні, незалежно від зовнішніх факторів. Спрямованість даного типу уваги обумовлена ​​виключно вольовими зусиллями, тому більш гучні звуки, яскраві зорові образи або власні відволікаючі думки лише трохи коректують успішність діяльності. В принципі сама особливість довільного напрямку дозволяє заздалегідь мінімізувати кількість відволікаючих чинників або ж вибрати інший зручний час для необхідного зосередження.

Якщо взяти до уваги умови виникнення, то тут важливим моментом є його прижиттєве формування і можливості розвитку при використанні знарядь історичного розвитку, а не вроджені параметри. Виникнення даного типу уваги обумовлено певними стадіями розвитку особистості, що включають фізіологічні процеси активації мозкових структур і психологічні причини.

Причини виникнення довільної уваги

Виникнення довільної уваги обумовлено зв'язками, що виникають внаслідок накладання минулого досвіду і поставленого завдання, завдяки її формулюванні. Після того як дана функція була використана кілька разів в подальшому при словесної постановці завдання увага перемикається довільно. Це схоже на тренування звички або вироблення умовного рефлексу. Так, наприклад, дитини можуть просити дивитися по сторонах, переходячи вулицю, і коли у нього за це буде присутній похвала або ж кілька разів він злякається, практично потрапивши під машину, на використовувані раніше слова про звернення уваги на дорогу закріплюється усвідомлена реакція.

Важливість поставленого завдання - чим вище значимість поставленої діяльності, особливо в контексті вітальності або виживання, тим легше увагу можна довільно контролювати. Це природні, вроджені фактори, що дозволяють направляти свою увагу довільно, співвідносячи з необхідністю, при цьому другим моментом є внутрішній інтерес. Важливо відзначити різницю впливу інтересу на виникнення довільності або її відсутності в процесі уваги - в разі мимовільного інтерес є провідним мотивом, тобто там, де яскравіше, краще, цікавіше на даний момент, туди і спрямовується увагу. У випадку з довільною увагою інтерес грає роль тільки, коли він включається довготривалу перспективу і відображає глибинні, тривалі ціннісні і життєві установки особистості. Саме інтерес до перспективи дозволяє зосереджувати увагу на поточному моменті, а його емоційна наповненість при цьому залишається на другому плані, що в підсумку дає можливість займатися неприємними або нудними речами заради подальшого прогресу.

Історичною причиною виникнення спрямованого уваги вважається еволюційний поява усвідомлення в напрямку трудової діяльності, тобто тих її моментів, виконання яких не регулюється інстинктивно або бажаннями (тварини не володіють). Так розвиток довільного уваги здійснювалося заради придбання можливості досягнення перспективних і значущих цілей, де була необхідність виконувати не тільки бажані дії, але також і необхідні ситуацією.

Особливості довільної уваги

Особливість довільного уваги - активність особистості в досягненні цілей, без урахування переваг на даний момент. Ця здатність формується поступово, для чого характерний період неприємних відчуттів, пов'язаних з внутрішнім напруженням сили волі, але в міру того, як даний навик набувається, йде напруга, а дискомфорт від необхідності всіма силами підтримувати концентрацію значно зменшується.

Це якість здатне проявлятися не тільки самостійно, але і впливати на інші процеси. Завдяки активному використанню та можливості визначати напрямок своєї уваги, людина також регулює свою пам'ять, вибираючи необхідні моменти, коригує темп різних процесів, підлаштовуючи їх адекватно ситуації, а також повністю регулює діяльність заради кінцевого результату.

З фізіологічної боку цей процес обумовлений залученням лобових часток кори півкуль, що відповідають за корекцію, а також програмування майбутньої діяльності особистості. Особливість активації даних ділянок полягає в тому, що подразник (сигнал, здатний змінити діяльність) надходить від другої сигнальної системи. Це означає, що думка стає пріоритетним сигналом в порівнянні з навколишнім середовищем, а значить, стимули вихідні наказом від внутрішнього "я" мають перевагу в керівництві діяльністю і спрямованістю уваги. Це виключає повний контроль мозку над людською поведінкою, тому що інстинкти самозбереження і раніше займають найбільш впливове місце серед всіх внутрішніх процесів регулювання дій.

Особливості цієї вищої психічної функції обумовлені опосередкованість і усвідомленістю, що має на увазі певного розвитку психіки до моменту встановлення довільного уваги. Воно спирається на мінімальні вольові зусилля, здатність до сприйняття та самосвідомості з подальшою стикуванням наявних факторів і бажаних результатів. Довільність виникла в ході еволюції, як здатність до перетворення реальності через свою діяльність, тому, як і всі придбані функції, воно обов'язково проходить прискорені стадії еволюційного появи в кожної феноменологічної історії особистості. Зазвичай період формування здатності до свідомого напрямку уваги формується від народження до шести років, а далі все більш відточується завдяки системі освіти і старанням самої людини. Це ще одна ключова особливість - система освіти, особливо включеності дитини в процес і вплив оточуючих. Від даних факторів залежить швидкість формування досвіду і його рівень розвитку.

Формування довільної уваги

Формування, як і розвиток довільної уваги, знаходяться поза особистості, тому самостійний розвиток даної психічної функції неможливо. Тільки завдяки соціуму, який постійно включає особистість у взаємодію, показує нові види діяльності і направляють мимовільне увагу можлива поява спрямованого і контрольованого подальшого процесу. Соціальне оточення як би навчає дитину тим механізмам вольового пристосування, використання яких в майбутньому буде необхідно для самостійної корекції своєї уваги.

Формування довільності відбувається поступово з засвоєнням зовнішніх механізмів регулювання уваги. Це можуть бути вказуючі жести дорослих, потім при розумінні зверненої мови такі регулювання можуть відбуватися в словесній направляючої формі. До закінчення дитячого садка мова дорослого зазвичай замінюється своєю мовою дитини, зверненої до себе або в нікуди. Такі звернення носять не коригувальний характер і не спробу взаємодії з іншими, а тільки планування власної діяльності, напрямком для якої є слова. Поступово цей процес переходить у внутрішній світ і згортається до підсвідомих наборів функцій.

Безпосередньо формування вольового контролю уваги нерозривно пов'язане із засвоєнням і прийняттям норм соціального оточення, виконання яких як раз і вимагає включення даного виду навички. Зосередження на необхідності виконати (наприклад, зібрати іграшки) перш ніж займатися тим, що виступає в пріоритеті інтересів хвилинних (гра) - перше формування довільності. У ранньому віці дітям досить важко застосовувати незнайомі навики, а тривале зосередження може викликати швидке психічне виснаження. Немає необхідності лаяти дитини за те, що не виконав те, що мав намір і відволікся, краще дати час і можливість самостійно повернутися до не дуже приємною діяльності через якийсь час або коротку перерву.

Слабкість довільності в молодшому віці вимагає не тільки додаткового напруження від дитини, але і побудови навчального процесу так, щоб максимально використовувалося мимовільне увагу, і тільки поступово підключався вольове. Це необхідно як для кращої успішності, так і для органічного формування вищих психічних функцій. Дифузний характер розвитку функцій контролю буде позначатися на успішності освоєння довільного уваги, тому необхідно враховувати моменти хороших показників і їх зниження, як варіант нормативного розвитку.

Найбільш оптимальний шлях формування довільності полягає в освоєнні і навчанні нової діяльності. Застосовуючи такий підхід, спочатку задіюється природне мимовільне увагу, а потім викликаний інтерес або усвідомлення власної подальшої вигоди підштовхує дитини здійснювати вольові зусилля в оволодінні новими навичками. Потім мотивуючими факторами розвитку можуть ставати змагальні почуття або самолюбство, добре сприяє почуття обов'язку, проте тут необхідно акуратне формування даної мотивування, щоб не виникало величезного почуття провини при невдачі.

До завдань, які ставлять перед дитиною дорослі, існують певні вимоги, такі як ясність формулювань. Це стосується як самого процесу виконання з усіма його етапами, так і того який кінцевий результат або його варіанти повинні вийти. Загальна виховання відповідальності і спостережливості можна підтримувати, використовуючи постійний інтерес до подій, для чого рекомендується зміна діяльності, а також установка посильних завдань, не перевантажують нервову систему, але дають відчуття подолання нового бар'єру.

Дивіться відео: Алина Загитова ЧЕМПИОН! Чемпионат Мира по фигурному катанию 2019 Произвольная программа женщины (Жовтень 2019).

Загрузка...