Психологія і Психіатрія

Конфіденційність

Конфіденційність - це важливий принцип психологічної роботи, невід'ємна частина і правило будь-якої консультації. Поняття конфіденційність відноситься не до однієї тільки сфері психології і означає довіру, секретність, дотримання таємниці. Даль у своєму тлумачному словнику говорить про конфіденційність, що перегукується з такими поняттями як відвертість, задушевність, особлива довіреність, нерозголошення.

У роботі психолога-консультанта, психоаналітика, психотерапевта або наукового співробітника, провідного психологічне дослідження - завжди принцип таємності повинен бути дотриманий. Перед початком роботи необхідно особисто обговорити з клієнтом тему збереження конфіденційності, отримати дозвіл клієнта на використання засобів запису, узгодити особливості обробки, зберігання та терміни знищення отриманої особистої інформації.

Сьогодні, з повсюдним розвитком технологій в інформаційній сфері, тема конфіденційності в психологічній роботі стає все більш актуальною, тому що тепер вона стосується не лише прямо передається від однієї людини до іншої інформації, а й передачі і зберігання за допомогою засобів зв'язку і різноманітних носіїв. Перед початком консультації психолог обов'язково повинен повідомити клієнта про всіх засобах фіксації матеріалу, які можливо будуть використовуватися: аудіозапис, відеозапис, спостереження через скло одностороннього перегляду третьою особою.

Тема конфіденційності в психології є не лише дуже важливою, але і складною, пов'язаної з рядом етичних дилем. Так само як необхідність, не дивлячись на принцип конфіденційності, підкорятися чинному законодавству, згідно з яким деякі дані обов'язково повинні бути донесені до відповідних інстанцій. Також багато, особливо молоді, низькокваліфіковані і з наявністю власних невирішених комплексів психологи не можуть винести на відкрите узгодження з клієнтом на першій консультації питання про способи фіксації матеріалу і отримати його згоду.

Не завжди узгоджується і подальше використання матеріалів консультацій і досліджень в публікаціях і наукових роботах. Зазвичай психолог обмежується тільки упущенням конкретних особистих даних і заміною або приховуванням імені свого клієнта, який надав дані і психологічний матеріал.

Що таке конфіденційність?

Поняття конфіденційність означає забезпечення таємниці в інтересах того, хто розкриває інформацію. Слово конфіденційність походить від англійського confidence, що означає довіру. Завдяки принципу конфіденційності клієнт може не турбуватися і довіряти своєму психологу, так як кожен професіонал працює, дотримуючись цей принцип, не розкриваючи жодної отриманої особистої інформації про клієнта.

Будь-яку отриману інформацію психолог може використовувати тільки в наукових цілях, без згадки особистості клієнта і в разі, якщо це не зашкодить йому. Це відноситься і до будь-якої інформації, яка може допомогти ідентифікувати особу клієнта. У психологічних експериментах випробовуваний повинен заздалегідь бути повідомлений, яка саме інформація буде використовуватися, і бути згодним з її обробкою.

Результати досліджень оприлюднюються без розкриття особистостей випробовуваних - замість імен використовуються коди. Але частіше навіть результати носять загальний характер і не згадують випробовуваних зовсім. І тут виникає важливе питання надійного зберігання отриманих даних, оскільки навіть без прямого розголошення інформації психологом може статися неконтрольована витік або злодійство інформації з носіїв, також це актуально, якщо вона передається через мережу інтернет. Наочний приклад такого витоку і її катастрофічних результатів можна побачити в серіалі "Мільярди", де психолог записує діалог з пацієнтом на консультації в текстовий документ, який потім читає її чоловік, знаючи пароль від комп'ютера.

На жаль, сьогодні не всі психологи можуть забезпечити повну безпеку інформації, збереження від витоку і злодійства, адже це вимагає не тільки уваги, а й спеціальних знань про інформаційну безпеку або послуг фахівців, на що мало хто звертає увагу і може перевірити. Виконання принципу конфіденційності психологом на практиці часто обмежується тільки нерозголошенням інформації безпосередньо.

принцип конфіденційності

У психологічній роботі принцип конфіденційності є один з трьох принципів, введених для захисту оброблюваної інформації: анонімність, конфіденційність інформації, таємниця. Анонімність і таємниця тісно перетинаються з конфіденційністю. Принцип анонімності означає відсутність необхідності передавати про себе особисті дані і в якихось випадках, як наприклад консультація в інтернеті, може бути використаний у повному обсязі. У разі повної анонімності принцип конфіденційності реалізується практично автоматично, так як особистих даних клієнта немає навіть у психолога. В інших випадках, дотримуючись цього принципу, психолог не намагається отримати про клієнта більше того обсягу інформації, що вимагається для консультації - не має ваги нічого іншого, що не стосується особистості клієнта.

Поняття таємниці складніше визначається і перетинається з явищем таїнства, подібним зі священним приховуванням як на сповіді, хоча делікатністю в обробці наданої на консультації інформації.

Принцип конфіденційності є обов'язковою етичною нормою діяльності психолога і означає неможливість розголошення отриманої в результаті довірчого спілкування між психологом і пацієнтом інформації.

Конфіденційність інформації повинна зберігатися не тільки свідомо, але і обов'язково повинні бути реалізовані заходи для запобігання розголошенню випадковим чином. Якщо психолог планує використовувати отриману інформацію в наукових дослідженнях або публікованих працях, йому необхідно отримати дозвіл клієнта, а представлена ​​інформація ніяк не повинна зашкодити клієнту прямо або побічно. Також при розкритті даних психолога потрібно не скомпрометувати себе, замовника в разі психологічного дослідження, психологічну науку.

Для забезпечення принципу конфіденційності за допомогою юридичних інструментів може бути підписано угоду про конфіденційність - стандартне одностороння угода про нерозголошення інформації, по англійськи позначається абревіатурою NDA. Угода про конфіденційність на увазі адміністративну відповідальність психолога як учасника договору, якщо все-таки він порушить принцип конфіденційності. За фактом в психологічній практиці воно використовується рідко, клієнт задовольняється тим, що психолог керується лише тільки етичним правилом.

Однак в окремих випадках психолог зобов'язаний порушити принцип конфіденційності, що стосується ситуацій, де психолог отримав дані про можливе великому шкоду, якої завдають іншим людям. Наприклад, це підготовка терористичного акту, вчинене насильство та інші злочинні дії, необхідність психіатричного лікування. Порушення цього правила необхідно тільки у випадках, коли до цього зобов'язує законодавство, іншими словами тоді, коли дотримати його означає порушити закон.

Реалізації принципу конфіденційності також можуть перешкодити традиції контролювати державою приватне життя громадян, що встановилися в радянські часи і частково зберігаються на пострадянському просторі і зараз.

правило конфіденційності

З принципу конфіденційності є наслідком три правила, конкретні керівництва для практики. Це кодування, контрольоване зберігання та коректне використання інформації.

Правило кодування інформації, отриманої в психологічній практиці, означає необхідність зашифровувати всі дані, отримані від випробуваного. Замість прізвища, імені та по батькові випробуваному необхідно присвоїти код, який вже буде застосовуватися у всій документації, починаючи від первинного протоколу і закінчуючи звітом про дослідження. Розшифровка коду і початкові документи в єдиних оригінальних примірниках з незашифрованими даними випробовуваних повинні зберігатися роздільно з іншою документацією.

Друге правило це контрольоване зберігання отриманої при дослідженні інформації. Психолог заздалегідь повинен узгодити і затвердити цілі, терміни, умови, місце зберігання, а також через який час дані повинні бути знищені.

І третє правило - це коректне використання психологічної інформації, що має на увазі, що психолог повинен подбати про те, що ні випадково, ні навмисно випробовуваних не буде повідомлена та частина результатів дослідження, що може зашкодити йому, нанести психологічну травму. Всі відомості використовуються строго в цілях, формах дослідження, згідно з рекомендаціями психолога. Ні обговорення у відкритій формі, ні повідомлення або передачі третім особам психологічної інформації не буде про досліджуваного.

Ці правила стосуються не лише проведення психологічних досліджень, а й роботи консультанта. У разі запису ім'я і інша фактична інформація особистого характеру про клієнта піддається кодування. Зберігання необхідно здійснювати в місці, закритому для доступу третіх осіб, захищеному від витоку. Використання результатів психологічної роботи необхідно коректно використовувати, з увагою, що, як і коли варто повідомляти пацієнту, відповідаючи цілям і етапам психологічної роботи, при обов'язковій готовності клієнта правильно сприйняти отриману інформацію.

На чому базується гостра необхідність дотримання правил конфіденційності? Перерахуємо сім факторів, її пояснюють:

  • Завдяки дотриманню правила конфіденційності забезпечується існування фундаментальної цінності у відносинах консультанта і клієнта - недоторканність приватного життя. Кожен має заховану від зовнішніх спостерігачів сторону особистості, і до неї відносяться його глибинні особисті переживання і спогади, особливості психіки і соматики.
  • Кілька перетинається з фактором недоторканності приватного життя і наступний фактор автономності, завдяки якому людина має можливість ефективно контролювати своє життя, регулювати публічність, бути менш залежним від впливу зовнішніх сил, мати високий ступінь свободи. У разі розголошення людина стає залежним і вразливим.
  • Також це правило забезпечує збереження статусу клієнта в соціумі. Особливо в разі наявності психічних захворювань, інформації про них. Але навіть і розголошення деяких особливостей особистості, які перебувають в межах норми, може сильно нашкодити клієнту.
  • При його дотриманні зберігається і економічна безпека клієнта - багато деталей психологічної життя могли б негативно вплинути на знаходження в робочому колективі, підприємницької діяльності, ділова взаємодія людини.
  • Конфіденційність забезпечує готовність клієнта розкритися перед психологом, є базою для початку психологічної роботи, поглиблення в деталі психологічної життя клієнта. Цей фактор варто виділити як особливо важливий для успіху консультацій, адже без гарантії конфіденційності людина не розкрився б зовсім.
  • Крім відкритості дотримання правил конфіденційності дає ще більш важливу компоненту психологічної роботи консультанта зі своїм клієнтом - довіра. Клієнт отримує впевненість, що психолог працює в його інтересах, завжди на його боці.
  • Високі моральні стандарти роботи психолога забезпечують йому високу і бездоганну репутацію, як при приватної робочої практиці, так і при роботі в компанії. Компанія особливо зацікавлена ​​і прагне залучити тих фахівців, що бездоганно дотримуються правила конфіденційності, не мали ніяких інцидентів розголосу.

Дивіться відео: Як браузер Tor захищає конфіденційність в інтернеті (Січень 2020).

Загрузка...